Mặt bằng biệt thự Vogue Resort A - 3PN - 300m2 LV2

Mặt bằng biệt thự Vogue Resort A – 3PN – 300m2 LV1