Mặt bằng biệt thự Vogue Resort B - 5PN - 544.45m2 LV1

Mặt bằng biệt thự Vogue Resort B – 5PN – 544.45m2 LV1