Mặt bằng biệt thự Vogue Resort C - 5PN - 574.72m2 LV2

Mặt bằng biệt thự Vogue Resort C – 5PN – 574.72m2 LV2